Όροι Χρήσης

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα – Γενικοί όροι χρήσης

Το www.ygeia4u.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης συμβολαίων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ4U I.K.E.» (εφεξής «Η Εταιρεία»).
1. Ειδικότερα στοιχεία – πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:
Ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ4U I.K.E.»
Δραστηριότητα της εταιρείας: Υπηρεσίες Ανθρώπινης Υγείας
Δ/νση έδρας της εταιρείας: Ιδομενέως 159, 13121
ΑΦΜ: 800653596 Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 134268703000
Email επικοινωνίας: info@ygeia4u.gr
Τηλ. Παραγγελιών: + 30 216 8003641
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, www.ygeia4u.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.ygeia4u.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.ygeia4u.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
2. Παρεχόμενες πληροφορίες & συμβόλαια:
H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των συμβολαίων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.
 
3. Περιορισμός Ευθύνης:
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων συμβολαίων . Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων συμβολαίων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε συμβόλαια ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.ygeia4u.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη. 4. Υποχρεώσεις Χρήστη:
Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ygeia4u.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπουwww.ygeia4u.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.ygeia4u.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN

Η Εταιρία προσφέρει μέσω των συμβολαίων  την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης παρεχόμενες από τις  εταιρίες « MEDI FAMILY ATHENS Ε.Π.Ε.», «ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ – Μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ .», και «EUROMEDICA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  – ΙΔΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ» και οι οποίες στο εξής θα καλουνται « ΠΑΡΟΧΟΙ» .

 • Ορισμοί: Ως σύμβαση νοείται η πλήρης συμφωνία μεταξύ του συμβαλλόμενου και της Εταιρίας, η οποία συντελείται με την υπογραφή από τον συμβαλλόμενο της αίτησης για την έκδοση των συμβολαίων και την καταβολή του αντίστοιχου κόστους αυτών όπως αυτά αναφέρονται και αναγράφονται, σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς  όρους παροχής υπηρεσιών. Ως συμβαλλόμενος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπό που συμβάλλεται με την Εταιρία, με την συμπλήρωση των στοιχείων του και την υπογραφή της αίτησης για έκδοση του (ων) συμβολαίου (ων) ΥΓΕΙΑ4U καθώς και την καταβολή του αντίστοιχου ετήσιου κόστους. Ως συμβαλλόμενο θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που δικαιούται να κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα συμβόλαια ΥΓΕΙΑ4u , στο όνομα του οποίου εκδίδεται
 • Υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου: Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρία το ετήσιο κόστος του αναλυόμενου στην αίτηση προγράμματος που έχει επιλέξει. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ετήσιου κόστος που η ίδια θα καθορίσει. Το συμβόλαιο ΥΓΕΙΑ4U  ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην Εταιρία, και μόνο ο Συμβαλλόμενος του οποίου το όνομα είναι αποτυπωμένο στο συμβόλαιο ΥΓΕΙΑ4U αποκτά δικαίωμα χρήσης της, απαγορευμένης της χρήσης της από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Χρήση του συμβολαίου ΥΓΕΙΑ4U μετά τη λήξη ισχύος της (εκτός εάν ανανεωθεί) ή την ακύρωσή του ή τη λύση της παρούσας σύμβασης είναι αξιόποινη πράξη και απαγορεύεται. Ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση σε κάθε χρήση του συμβολαίου ΥΓΕΙΑ4U να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο προς ταυτοποίηση των στοιχείων του από την Εταιρία ή τον ΠΑΡΟΧΟ.

Παροχές Συμβολαίου ΥΓΕΙΑ4U

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει το συμβόλαιο ΥΓΕΙΑ4U  για πρόσβαση του (ων)  Συμβαλλόμενου(ων) σε υπηρεσίες ιατρικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρεχόμενες από τον ΠΑΡΟΧΟ και συνεργαζόμενους με την εταιρία παροχους υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται κατωτέρω αναλυτικά και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από τον συμβαλλόμενο με την αγορά του συμβολαίου. Στο ετήσιο κόστος συνδρομής του συμβόλαιου ΥΓΕΙΑ4U περιλαμβάνονται οι παρακάτω παροχές

MEDI FAMILY ATHENS

1) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – «Πλήρες»

Απεριόριστες , προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση -25% στις τιμές Δημοσίου Νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού ΕΟΠΥΥ & χωρίς καμία δέσμευση

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με 10€ / επίσκεψη
Ειδικότητες:  1) Παθολόγος, 2)Γενικός ιατρός, 3)Ενδοκρινολόγος, 4)Καρδιολόγος, 5)Δερματολόγος, 6)Γυναικολόγος, 7)Ακτινολόγος, 8)Ορθοπεδικός.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 5€

1 (ένα) δωρεάν Check Up επιλογής (Γυναικολογικό , Ανδρολόγο , Παιδικό) Ανδρολογικό: Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, PSA, Γενική ούρων, Υπέρηχος προστάτη

Γυναικολογικό: Τεστ παπ, Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Fe, Γενική ούρων , Ενδοκολπικός υπέρηχος

Παιδικό – Αιματολογικό: Γενική αίματος, Σίδηρο, Φερριτίνη, Χοληστερίνη,  Γενική ούρων , Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας

2) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – «Βασικό»

 Απεριόριστες , προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση –   25% στις τιμές Δημοσίου Νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού ΕΟΠΥΥ & χωρίς καμία δέσμευση

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με 10€ / επίσκεψη
Ειδικότητες:  1) Παθολόγος, 2)Γενικός ιατρός, 3)Ενδοκρινολόγος, 4)Καρδιολόγος, 5)Δερματολόγος, 6)Γυναικολόγος, 7)Ακτινολόγος, 8)Ορθοπεδικός.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 5€

 1 (ένα) δωρεάν Check Up επιλογής (Γυναικολογικό , Ανδρολόγο , Παιδικό)

 Ανδρολογικό: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια,  PSA

 Γυναικολογικό: Τεστ παπ, Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Fe

 Παιδικό – Αιματολογικό: Γενική αίματος, Σίδηρο, Φερριτίνη, Χοληστερίνη

3) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – «Απλό»

Απεριόριστες , προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση –   25% στις τιμές Δημοσίου Νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού ΕΟΠΥΥ & χωρίς καμία δέσμευση

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με 10€ / επίσκεψη
Ειδικότητες:  1) Παθολόγος, 2)Γενικός ιατρός, 3)Ενδοκρινολόγος, 4)Καρδιολόγος, 5)Δερματολόγος, 6)Γυναικολόγος, 7)Ακτινολόγος, 8)Ορθοπεδικός.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 5€

4) Τσεκαπ (checkup)

Τα παρεχόμενα τσεκαπ που διενεργούνται στο MEDI FAMILY ATHENS είναι σε τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ  ( ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

           ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 • Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις κατ’ έτος ,στην κάθε ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΩΡΛ , ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ , ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ , ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ , ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥμε κόστος 10 ευρώ / επίσκεψη
 • Συνταγογραφηση 5 ευρώ / επίσκεψη. Κατά την πρώτη συνταγογράφηση και μόνο,  υπαρχει κοστος ιατρικής επίσκεψης10 ευρω ανα ειδικοτητα ιατρου

Στο κόστος των 10 ευρώ  συμπεριλαμβάνεται τυχόν δεύτερη επίσκεψη για αξιολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν προταθεί κατά την πρώτη επίσκεψη  , και εφόσον η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την πρώτη επίσκεψη και οι εξετάσεις έχουν διενεργηθεί στο ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ

EUROMEDICA A.E.  

 • Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμή ΕΟΠΥΥ , χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού & και χωρίς καμιά δέσμευση
 • Συγκεκριμένα για τις ακτινογραφίες και τις μαστογραφίες θα ισχύουν οι εξής τιμές
 • Α/Α 1 λήψη 8 ευρώ , 2 λήψεις 13 ευρώ
 • Μαστογραφία αναλογική με ψηφιοποιημένη ανάλυση 18 ευρώ
 • Μαστογραφία ψηφιακή 35 ευρώ
 • 1 (ένα) δωρεάν Check Up (Γενική Αίματος  , Σακχαρο, Χοληστερίνη , Ουρία , Ουρικό Οξύ)
 • 1 (ένα) επιπλέον δωρεάν Check Up επιλογής (Γυναικολογικό , Ανδρολόγο , Παιδικό , Αθλητικό)
 • Γυναικολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΠ , U/S ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ
 • Ανδρολογικο PSA – U/S ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
 • Παιδικό ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ , ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ , ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • Αθλητικό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ , ΗΚΓ – TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
 • Απεριόριστες Επισκέψεις στο δίκτυο ιατρων της EUROMEDICA με ειδική τιμη 15 ευρώ / επίσκεψη
 • Έκπτωση 10% στα έξοδα Νοσηλείας στις Κλινικές του Ομίλου με εξαίρεση τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που αφορούν ιδιωτικά περιστατικά χωρίς την συμμετοχή Δημοσίου φορέα η Ιδιωτικής Ασφαλείας
 • Έκπτωση 15% σε Γενική Κλινική & Κυανού Σταυρό σε όλες τις επεμβάσεις και πράξεις πλαστικής χειρουργικής
 • Αναβάθμιση δωματίου από τρίκλινο σε δίκλινο στην κλινική  Γένεσης
 • Έκπτωση 20% επί του Ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε ειδικά μαιευτικά πακέτα στην κλινική Θεομήτωρ
 • Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου για περιστατικά εντός πόλεως και έκπτωση στις λοιπές περιοχές , στις κλινικές του Ομίλου στην Κοζάνη

Ο παροχος αναλαμβάνει τις ανωτέρω ιατρικές παροχές υγείας προς τους πελάτες της εταιρίας στα ιδιόκτητα Διαγνωστικά Κέντρα όπως αυτά  IΔΙΟΚΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ EUROMEDICA

 ΑΘΗΝΑ: EUROMEDICA ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4  ΤΗΛ.2107470700) FAX:2107786069 EUROMEDICA ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(ΛΕΩΦ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 ΤΗΛ.2106004000)FAX:2106004006 EUROMEDICA ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ(ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 56  ΤΗΛ.2109629316)FAX:2109629317 ΕUROMEDICA ΚΗΦΙΣΙΑΣ(ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227   ΤΗΛ.2106127644)FAX:2106127653 EUROMEDICA ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  (ΕΡΜΟΥ 2  ΤΗΛ.2103313246)FAX:2103313249  EUROMEDICA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ(ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33 ΤΗΛ.2105776006)FAX:2105776040 EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ(ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 ΤΗΛ.2106891800) FAX:2106892621 EUROMEDICA ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ23&ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13-ΤΗΛ.2104175500) FAX:210 4175162   EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 121  ΤΗΛ:2102913150) FAX: 2102913180

EUROMEDICA ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙ (21ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΤΗΛ: 2106043232) FAX: 2106036429 ΙΩΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 2 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ – ΤΗΛ: 2105545507 FAX:2105560021)

EUROMEDICA ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ(ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 107 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΤΗΛ: 2109803370-2   FAX: 2109803374) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 77 – ΤΗΛ: 2104941000) FAX : 2104962451

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88-ΝΙΚΑΙΑ) ΤΗΛ: 2104941000 FAX: 2104962451ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA (17o χλμ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΛ: 2105581160, FAX: 2105579980) (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα) ΜΕΓΑΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΙΘΝΙΔΩΝ & ΑΛΚΑΘΟΥ 1 – ΤΗΛ: 2296023300  FAX: 2296025537) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ   (Aγ.ΣΟΦΙΑΣ 3   TΗΛ.2310-

257231)FAX:2310257236 ΕUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 31 ΤΛ.310-500777)FAX :2310526566 EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε  ( ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89.  ΤΗΛ.2310-844900)FAX :2310320516  (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ) EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (  ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΤΗΛ.2310-240864)FAX:2310269813 (ΑΞΟΝΙΚΟΣ-ΜΑΓΝΗΤΗΣ) EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι. ΓΩΓΟΥΣΗ 37, ΤΗΛ: 2310653700) FAX: 2310655975

EUROMEDICA ΤΟΥΜΠΑΣ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 35 ΤΗΛ: 2310901212) FAX: 2310230338 EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 ΤΗΛ: 2310720020) FAX: 2310729229

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ 11 & ΓΡΑΒΙΑΣ 2 ΤΗΛ : 2310895100) FAX : 2310895153 EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΒΙΖΥΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ : 2310966100) FAX : 2310966200

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: EUROMEDICA ΠΑΓΚΡΗΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑ  (  ΑΓ.ΜΗΝΑ 18 ΤΗΛ.2810-341004) FAX:2810341557  ΡΕΘΥΜΝΟ: EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ( ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4   ΤΗΛ.28310-    51878-9) FAX:2831050182

ΚΑΡΔΙΤΣΑ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, ΤΗΛ: 2441029000, FAX: 2441029002) (Ακτινολογικό, Αξονικός, Μαστογραφίας, Υπέρηχος, Οστεοπόρωσης) ΛΑΡΙΣΑ: EUROMEDICA  ( ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 21 ΤΗΛ.2410-534061)FAX:2410 549833 (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα)BOΛΟΣ: ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 94 ΤΗΛ.24210-31711-2, FAX 2421031714) (Ακτινολογικό, Αξονικός, Υπέρηχος, Οστεοπόρωσης)

EUROMEDICA ΜΑΓΝ.ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 23 ΤΗΛ.2410-24003) (Μαγνήτης) EUROMEDICA ΑΞΟΝ.ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 44-46 ΤΗΛ. 24210-69899) FAX: 24210-66212 (Αξονικός, Υπέρηχος)ΚΟΖΑΝΗ: ΕUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄1 ΤΗΛ. 24610-54400) FAX: 24610-54409 (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  « ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ »M. Δήμτσα 4 Τηλ.: 24610-35001 Fax : 2461041265 ΣΕΡΡΕΣΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10, ΤΗΛ: 2321022576) FAX: 2321062047 (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα) ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ: ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΓΟΥΜΕΡΑΣ 21&Ξ.ΑΣΒΕΣΤΑ ΤΗΛ. 24630-54480-81) FAX: 24630-53377 (Μαγνήτης, Μαστογραφίας, Οστεοπόρωσης, Υπέρηχος) ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΕUROMEDICA ΙΩΝΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 26 ΤΗΛ. 27410-83777) FAX: 27410-84951  AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΑΣ 21) ΤΗΛ: 2551089990, FAX: 2551089992 (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα) ΓΡΕΒΕΝΑ EUROMEDICA ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε (13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 10) ΤΗΛ: 2462024484, FAX: 2462024484 (Ακτινολογικό, Αξονικός, Οστεοπόρωσης, Υπέρηχος) ΜΥΤΙΛΗΝΗ EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ (2ο ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΟΝΗΣ   ΤΗΛ: 2251042101 ) FAX:2251042479) ΚΑΤΕΡΙΝΗ EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29  ΤΗΛ: 2351039896  FAX: 2351039896) (Αξονικός, Υπέρηχος) ΚΑΒΑΛΑ MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΕΝΕΔΟΥ 40, ΤΗΛ: 2510600172) FAX: 2510600173 (Αξονικός, Μαγνήτης, Οστεοπόρωσης) TΡΙΚΑΛΑ: ΕUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (ΒΥΡΩΝΟΣ 49 & ΜΑΡΚΙΝΑ ΤΗΛ. 24310-71170) FAX: 24310-74051 (Μικροβιολογικό) EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΣΥΓΓΡΟΥ 28 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ) ΤΗΛ: 2431074480, FAX: 2431074481 (Ακτινολογικό, Αξονικός, Μαγνήτης, Μαστογραφίας, Οστεοπόρωσης, Υπέρηχος) ΚΕΡΚΥΡΑ: ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (8η ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΗΛ: 2661083800) FAX: 2661083700 (δεν λειτουργεί καρδιολογικό τμήμα) ΡΟΔΟΣ: EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     ΚΟΣΚΙΝΟΥ,ΡΟΔΟΣ  ΤΗΛ.22410 45000  FAX 22410 60002 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΑΣΙΣ  ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ  ( ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΤΗΛ.210 9408100 ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 &ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΛ.2106998961-3) ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  (ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33 ΤΗΛ.5776006) ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA ΑΘΗΝΑΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΕUROMEDICA-ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α>> Kόνωνος 121-123, Βύρωνας τ.κ.16231 Τηλ.: 210-7676100 Fax: 210-7654515ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ>> Βιζύης 1 τ.κ. 54636 Τηλ.: 2310-966100 Fax: 2310-966200 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ>> M. Kάλας & Γράβιας 2 τ.κ. 54645 Τηλ. : 2310-865100 Fax :2310- 842503 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΓΕΝΕΣΙΣ>> 17η Νοέμβρη τ.κ.54301 Πυλαία 16513 Τηλ.: 2310-984000 Fax: 2310-984460 ΡΟΔΟΣ  EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     ΚΟΣΚΙΝΟΥ,ΡΟΔΟΣ τκ.85100 ΤΗΛ.22410 45000  FAX 22410 60002 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ>> Aρχ. Mακαρίου 56 τ.κ.71202 Τηλ.: 2810-396700 Fax: 2810-343971 ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  <<ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ>> Kύπρου 100 Τηλ.: 2410-255660 Fax: 2410-533870 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΘΕΟΤΟΚΟΣ>> Παπακυριαζή 7 Τηλ.: 2410-287681 Fax: 2410-287541KOZAΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  “ΘΕΟΜΗΤΟΡ” ΓΙΑΝΝΑΡΗ & ΣΟΥΜΕΛΑ τ.κ.50100 Τηλ.: 24610-33664 Fax: 24610-33664 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  « ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ » M. Δήμτσα 4 τ.κ.50100 Τηλ.: 24610-35001 Fax : 2461041265

 

 1. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία του Συμβαλλόμενου , και δεν απαιτείται η διενέργεια εξετάσεων για να χορηγηθεί στον (ους) Συμβαλλόμενο (ους) το συμβόλαιο ΥΓΕΙΑ4U
 2. Ο συμβαλλόμενος / οι θα παραλαμβάνει ο ίδιος / και προσωπικά  τα αποτελέσματα των κλινικών του εξετάσεων από τον ΠΑΡΟΧΟ και η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμια ανάμειξη η ευθύνη φέρει.
 3. Η διενέργεια των ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται α) ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ Αθηνών Βεντηρη 1 7 Βας. Σοφίας 11528  β) ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ  Περιστέρι Θηβων 177  12134
 4. Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης καθώς και των υπολοίπων άλλων υπηρεσιών , παρερχομένων από τι ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ  , θα καταβάλλεται στο ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ από τον πελάτη της εταιρίας ΥΓΕΙΑ CLUB
 5. Διάρκεια σύμβασης – Ανανέωση: Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης με όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα και καταβολής από τον συμβαλλόμενο του ετήσιου κόστους της συνδρομής. Το συμβόλαιο ΥΓΕΙΑ4U ενεργοποιείται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και  μετά την ως άνω ημερομηνία καταβολής του κόστους του συμβολαίου.
 1. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης: Η τροποποίηση των παροχών της παρούσης γίνεται μόνο εγγράφως, θα αποδεικνύεται δε μόνο από το έγγραφο τροποποίησης που θα συνταχθεί. Ως τέτοιο θεωρείται και η έγγραφη επιστολή της Εταιρίας προς τον κύριο συμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος  συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώσει για την τροποποίηση αυτή και τους λοιπούς συμβαλλόμενους. Η  εταιρία δικαιούται να συνεργασθεί και με άλλον (ους) παροχέα (εις). Η γνωστοποίηση της πιθανής προσθήκης παροχέα (ων) θα γίνεται με έγγραφο της Εταιρίας και θα γνωστοποιείται στον κύριο  συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης.
 2. Γνωστοποιήσεις: Όλες οι γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις που αφορούν στην παρούσα σύμβαση θα γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση του κυρίου  συμβαλλόμενου, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως πρέπει να ενημερώνεται προς τούτο γραπτώς η Εταιρία άμεσα.
 3. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς προκύπτουσας από την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.